Velkommen til Det ny paradigme!

Vi er allesammen mennesker. Udfra det, der er i vores hjerte, kan vi skabe den fremtid, vi gerne vil have. De gamle autoriteter er faldet. Vi regeres ikke længere af angst, men af kærlighed, engagement og visioner. Vi går ad hjertevejen. Vil du med?

Baggrund

Hjemmesiden her har fokus på udviklingen af et helt nyt paradigme i verden. Dette nye paradigme er mest tydeligt indvarslet af Covid 19 pandemien, men covid-19 pandemien er en del af en større transformation, hvor vi mennesker finder nye løsninger på gamle problemer. Der har været en stor polarisering imellem forskellige holdninger i verden. Tydeligst ses det i USA, som er splittet imellem Trump og Biden. Denne polarisering føles også, når vi debatterer med hinanden - især når talen falder på corona og coronarestriktioner. For eller imod masken og for eller imod vaccinen. Men under det hele er en helhed - globaliseringen eller menneskeheden om du vil.

I stedet for enøjet at fokuserer på uenigheden og forskellene, som jo er der, skal vi her på siden og i det ny paradigme til at fokusere på det, vi har tilfælles. Sideløbende hermed sker transformationen.

Denne transformation er blandt andet beskrevet i astrologien, og udtrykket Det ny paradigme er blandt andet inspireret af den amerikanske astrolog Tom Lescher.

Det nye paradigme.

Det nye paradigme er en hjemmeside, der skal samle op på den proces, den transformation, der foregår i verden, hvor vi bevæger os fra et gammelt paradigme over til et helt nyt paradigme.

Astrologi

Fra fiskens tidsalder over til vandmandens tidsalder, 2020. Der sker et paradigmeskiftet, udformningen af skiftet rammer især den måde verden er ledet på. Det gælder vores autoriteter og vores magthavere. Men fordi en ændring i vores kollektive måde at forstår autoriteter på ændrer sig, betyder det en omvæltninger for alle mennesker på alle niveauer. Astrologisk set er skiftet markeret ved at Saturn og Pluto har været i konjunktion med hinanden i Stenbukken. Det er en helt unik konstellation, hvor der er mange cyklusser, der ender og nogle nye opstår.

Filosofi

Det betyder også at der kommer nogle helt nye grundlæggende filosofiske, religiøse og logiske antagelser. For eksempel illustreres dette inden for filosofien, hvor non-kontradiktionsprincippet, som vores filosofiske opfattelse af sprog og videnskab hviler på, og det handler om, at den samme ting ikke både kan eksistere og ikke eksistere på samme tid, idet dette i sig selv er en modsigelse. Således har vi organiseret os igennem lang tid, man kan ikke både være en mand og en kvinde, man kan ikke blæse og have mel i munden, en ting kan ikke både være her og ikke være her. Selvom mange ting forklares med non-kontradiktionsprincippet, fungerer mennesket dog ikke helt på denne måde.

Holisme

Når alt kommer til alt, så er verden én stor sammenhængende organisme, som netop har indbygget modsætninger i sig selv, men netop de modsætninger er jo det der udgør en helhed, så derfor kan både det ene og det andet godt være sandt. I det nye paradigme har vi ikke længere non-kontradiktionsprincippet længere, og i stedet skal vi have en helt ny logik, som er, at jeg kan både eksistere og samtidig ikke eksistere, gud kan både eksistere og samtidig ikke eksisterer, ligesom alt andet kan. Dette kan man måske ikke umiddelbart forstå, men sådan er det - og det er så den holistiske vinkel, som vi skal prøve at forstå verden ud fra i det nye paradigme.  

Det betyder også, at når der er nogle, der får en virus i Afrika, så har vi et problem i København. Der er ikke en modsætning mellem Afrikanere og Københavnere. Vi er alle mennesker, og vi kan godt være både afrikaner og Københavner samtidig. Vi skal ikke gå så meget op i, om vi er lidt det ene og lidt det andet, fordi vi arbejder sammen alligevel. Netop fordi vi er uenige med hinanden og debatterer, skaber vi modpoler, og gennem denne spænding, denne konflikt, opstår der erkendelse og viden.

-Uden modsætninger, ingen viden eller erkendelse-

Meditation

Så den bevidsthed skal plantes dybt inde i os alle sammen, og gennem meditation kan vi arbejde med at manifestere erkendelse af helheden gennem modsætninger. Vi kan også arbejde med det i vores eget liv. Når man er uvenner, utilfreds med-eller fjender med nogen, så kan man blive vred og følelsesmæssigt påvirket, men hvis man har en bevidsthed om, at den man er imod, faktisk også er en gave til én,  og omvendt - at man er en gave til dem - så kan begge parter ved at have denne bevidsthed, nå frem til et fælles tredje.

 

Budhistisk filosofi i den moderne verden

Dette er også beskrevet i filosofihistorien - mest klart i den buddhistiske filosofi. Men det er dét vi skal til at praktisere i vores liv nu. Det er det nye paradigme. Så en virus kan både være menneskeskabt og ikke være menneskeskabt. Der kan både være en New World Order og den kan samtidig være, at der ikke er nogen new world order.  Det kan både være at Mette Frederiksen og Flemming Blicher har ret.

-Begge sider kan have ret samtidig-

Det kan også beskrives på denne måde; Vi plejer at køre i en bil med 4 hjul. Hvis alle 4 hjul drejer rundt, så kører bilen bedst. Det plejer den at gøre. Men nu er der opstået et femte hjul. Det femte hjul skal køre sammen med de andre fire, men fordi vi er vant til fire hjul, vil vi gerne afskaffe det femte hjul. Det sidder i vejen. Men det femte hjul er noget, der er inde i os alle sammen. Noget der gør, at vi allesammen skal til at bevæge os fremad på en anden måde. Vores økonomiske regnemodeller, som vi baserer vores finanspolitik på, vores måde at opfatte penge og værdi på, skal tilpasses eller laves helt om. Det vil sige, at vi skal vi stadig skal køre på de fire hjul'men vi skal have det femte med, som er den menneskelige faktor,  en ”hvad-er-vi-tilsammen-faktor”. Du er socialdemokrat,  jeg er kritisk overfor regeringen. Jeg kan ikke udslette dig, og du kan ikke udslette mig. Vi er uenige, men vores uenighed kan gøre os klogere og det går begge veje.

-uenighed går igennem mere en blot du og jeg-

Vi føler os ofte delt op i grupper som er i modstrid med hinanden. Dette gælder i mange sammenhænge. Men de modstridende grupper skal være her, ellers kan vi ijkke have debat og demokrati. På verdensplan og i lokalsamfund skal vi ofr freden og udviklingens skyld nå frem til et fælles tredje. Begge parter er der, skal være der, vil være der og er nødvendige for den erkendelse, vi skal have. Vi kan ikke bare sige, at vi udsletter hele folketinget og Mette Frederiksen og alle socialdemokrater, og vi gider ikke høre på dem og de er dumme, fordi de kun er repræsentanter for ondskab og New World Order…. Og det er meget muligt, at de er det, men de er også mennesker, ligesom dig og mig. De bor her i Danmark og har forældre, som har født dem her på jorden. De vil det bedste.

Fødslen af det ny paradigme

I hvert fald er alle født med at kunne ville det bedste. Så det er det nye paradigme, at vi skal samarbejde på en helt ny måde, med nogle helt nye elementer. Deror er denne hjemmeside  lavet. Det er en platform - sammen med mange andre - hvor den den nye viden kan manifestere sig. Vi skal have et nyt sprog. Det nye paradigme virker kringlet, indviklet, mærkelig og måske også abstrakt, men det er fordi vores sprog stadig hører til det gamle paradigme.

Vi skal have nye begreber, sådan så vi kan tale om vores liv og vores erkendelser nu. Vores filosofi og videnskab skal have et nyt sprog. I den forbindelse vil Filosof og  psykoterapeut Michael Hansen oprette et forum på hjemmesiden, som hedder ”Oprør indefra”. Det nye paradigme skal nemlig komme indefra os selv hver især i eksistentiel forstand. Det skal ikke være en anden, der tvinger os til at mene noget nyt. I  det nye paradigme er der ikke nogen modsætning mellem at have det sjovt og snakke politik, mellem musik og filosofi og fakta og poesi - det er samlet i en holistisk form, som udkommer først her på internettet, fordi der er lockdown. Vi skal skabe relationer på internettet, fordi det er det, vi kan lige nu. Vi kan lave relationer på den nye måde, hvor vi lærer hinanden at kende gennem internettet. Så vi skal tage imod hinandens ord, som om vi er venner. Vi er venner. Der er ingen let vej ind i himlen, men der er en vej.

Vi er hinandens himmel, vi er hinandens helvede og sammen kommer vi videre gennem denne transformation.

 

  • udgivelser -poesi

    poesi og poetik